Kontakt

Managed Change AB                                                

Wandel für Menschen und Organisationen                     

Desire Change for Humans and Organisations

Förändring för människor och organisationer     

 

Michael Homyer
Hensmåla 23                                               
S – 36294 Tingsryd                                                 

+46 (0) 76-2888 179
+49 (0)157-378 56 377

Mail:   kontakt@michaelhomeyer.de